amsr娇喘高潮福利18禁免费

amsr娇喘高潮福利18禁免费

补须用附子,通则用大黄。或误用调胃承气,则只能攻里不能除其表热;或用小承气,多攻里、少除表,则表热乘虚入里,皆能为害也。

义阳证身轻气高热,目睛了了面唇红,热烦口燥舌干渴,指甲红兮小便同。若无表里证者,宜小柴胡汤以和解之。

或微热未除者,凉膈散调之。 其脉浮滑而数,或洪实,或汗后脉虽迟,按之有力,外证已不恶寒,腹满而喘,此皆为阳盛阴虚,当下之则愈,若误汗则死也。

二日阳明受之,故身热、目疼、鼻干,不得眠也。若无表里证者,宜小柴胡汤以和解之。

却三分打和一处,令阴阳相合,俟药上尘气为度,然后刷去尘,用黑漆光为衣。 【注】越经,病名也。

在太阳穴,乃是命处,断然不可治矣。温湿之于桂、附、苍术可入;理中之内参姜,附子宜加。

Leave a Reply